TVB

TVB不是給ViuTV打敗,而是給自己的過去打敗。

「TVB唔係畀ViuTV打殘,而係畀自己嘅過去打殘。」 今早路過報攤,見到蘋果日報的頭版,腦海中,馬上浮現出這句話。 做人一定要向前看,你當年的初戀,已經由青春少艾變成大媽,不是說大媽沒市場,可是舉凡任何一個行業,永遠都需要可改變現狀、勇於挑戰過去status quo的新血,我們才會有進步。 找行業的既得利益者、坐享收成期者當管理層,你可以期望有什麼突破? 不久前,有一家4As廣告公司邀請我,加入集團重組後的管理層,我婉拒之餘,反建議那位區域CEO,其實可以考慮在Ad Tech或e-Commerce的Startup界中,找比我年輕的人才,沒必要找我這一些年過50的老將。 「那些人不懂廣告。」區域CEO於是說。 廣告不斷在變,我頂多會較熟悉廣告圈子的運作,與傳統廣告商會的朋友有點交情,但這並不代表,我合適營運屬於這個時代的集團廣告公司。 我現在每天都在跟年輕的同事學習、上網上課程學習、在這裡跟大家學習,如果我再回到4As廣告公司當主管,相信我很難再有這種可以持續學習、持續從犯錯中學習的空間。 任何一個行業、一家公司、或甚至是一個個人的事業的衰落,很多時,都和太過眷戀從前美好時光有關。 而大家亦好像忘記了,貪新忘舊才是人的本性,尤其是娛樂圈。 懷舊金曲致敬夜,只可以是間中點綴一下的飯後果,你,這一代還可以食老本,那,下一代呢? 回憶是會出賣大家的,過去的無限美好,現在重看,隨時會心不忍睹。 如果你真的認為,觀眾會對從前的公仔箱有感情,麻煩你試試用圖中這部電視,看看周潤發版本的上海灘。 (話說,我真的不小心在Netflix看了周潤發版本的上海灘,10分鐘不夠,就徹底把我的美好回憶粉碎了)

沒有甘草綠葉,那來大紅大紫?

網上有不少有心人,最近,便收到朋友Send來的幾條Links,題為「無記亞記二打六介紹」,居然,有人有心將這批幕前的無名英雄,上傳於網上逐一介紹。 既然有機會做幕前,那有人不想一嘗做大名星、當一當男女主角的滋味? 我經常想,這類做了這麼多年的甘草演員,他們的心態究竟是怎麼樣,對於他們來說,演員會不會只是一份普通的職業? 正如星爺於「喜劇之王」中話齋:臨時演員都是演員,就算係扮路人甲乙丙丁,都一樣係有生命,有靈魂的。 我覺得,電影界成日話要用創意救市,與其同班大排亞哥亞姐傾,不如一次過請齊這排演技派的甘草演員,開番一部以劇本內容為先的好戲,再搵杜琪峰做導演,一定有諗頭。 無記亞記二打六介紹: http://princessdiane.com/oldies/tv-oldfriends-male90s.html http://princessdiane.com/oldies/tv-oldfriends-male80s.html http://princessdiane.com/oldies/tv-oldfriends-male70s.html http://princessdiane.com/oldies/tv-oldfriends-male60s.html http://princessdiane.com/oldies/tv-oldfriends-female90s.html http://princessdiane.com/oldies/tv-oldfriends-female80s.html http://princessdiane.com/oldies/tv-oldfriends-female70s.html