McDonald

老麥魚柳包都有海鮮價?

Admomo的老闆雲絲頓報料(佢老哥間公司係做網上廣告的Monitoring,我所屬的公司都有幫襯),早幾日,他意外地發現了老麥剛推出的一系列魚柳包減價廣告,由6月9-15日的原本標價$13.3,到了6月16日打後,卻開始改為$12.3。 平足一蚊,莫非海鮮來貨平了所致?有無人可以話我知魚柳包單買正價多少錢?

印尼巴里島的自創麥威廉貴過正版老麥?

世界各地都有麥當勞,印尼巴里島呢?就有自創的麥威廉。 這裡的東西雖然賣得比當地的正牌老麥貴(廿多元一個漢堡包),但生意依然不俗,特別賣點是24小時服務兼有啤酒賣,每次路過,總見到一班頂著啤酒肚的外國人在那裡haer,不亦樂乎。 邊個話老翻一定要Cheap過正版?