Samsung Jet的超級快閃黨

多得T-Mobile,世界各地愈來愈多廣告商,都相繼拍攝了好些疑似街頭即興快閃的viral video。

唔好打呵欠住,如果你以為呢條又係街頭即興快閃黨的viral video,你就大錯特錯,呢條片呢……哎呀,都係自己睇,開左估就唔好玩。

我淨係想講,真希望香港的廣告客戶會睇一睇呢條片,作為一個普通消費者,你話我知你睇完會唔會記得呢個產品係乜?(我就會)。如果想人地記得你的產品,做得好的話,真係擺到最後果一鏡都夠,由頭出到尾,觀眾反而覺得你小家,枉為大牌子。

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *